De Bijbel, 
gebed en de Heilige Geest.

Wat is psycho pastorale counseling? 

In de psycho pastorale counseling wordt vanuit Bijbels perspectief de mens gezien bestaande uit geest, ziel en lichaam. Als 1 van deze drie aspecten uit balans raakt, heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van leven. Mensen met emotionele en psychische problematiek zoals bijvoorbeeld depressiviteit, persoonlijkheidsstoornissen, vastzittende rouw of traumatische problematiek, hebben vaak intensieve pastorale begeleiding nodig om tot herstel te komen. Daarom is psycho pastorale counseling maatwerk, en zijn de Bijbel, gebed, leiding en gaven van de Heilige Geest altijd de kern van waaruit de counselor werkt.

Een psycho pastoraal counselor heeft, naast pastorale kennis, ook inzicht op psychologisch gebied en maakt gebruik van methodieken uit de positieve psychologie als deze in lijn liggen met de Bijbel. De counselor staat altijd naast de hulpvrager, luistert naar wat werkelijk leeft in het hart, ondersteunt en leidt naar Jezus als Heelmeester, zodat herstel kan plaatsvinden.

Wat Royal Dignity eigen maakt, is dat vanaf het begin van het counselingproces, de geborgenheid van God als Vader, Jezus als Geneesheer en de Heilige Geest als Trooster, actief aanwezig is. Het is altijd God die geneest en niet de counselor.