Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten in mijn counseling praktijk verwerk ik persoonsgegevens. In deze verklaring informeer ik u over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

1. Algemeen:
De persoonsgegevens worden verwerkt door Hanna Rensen, eigenaresse en oprichtster van Royal Dignity, praktijk voor psycho pastorale counseling. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 70920974, Smitsstraat 22 2831AG Gouderak. U kunt mij bereiken via 06-24854909 of via het contactformulier.

2. Verkrijgen van persoonsgegevens:
Indien u gebruik maakt van mijn diensten gebruik ik voor deze begeleiding uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u contact met mij zoekt per telefoon,
e-mail of tijdens een consult.

3. Royal Dignity verwerkt gegevens uit de volgende categorieën:
-Naam, adres, woonplaats, ofwel NAW-gegevens;
-Gegevens om contact met u te kunnen opnemen, zoals telefoonnummer en
e-mailadres;
-Aantekeningen die gemaakt worden tijdens consult;
-Inhoud van communicatie per e-mail en telefoon, zoals bijvoorbeeld WhatsApp- berichten en e-mails.

4. Royal Dignity gebruikt deze persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, te weten:
-Een goede en efficiënte dienstverlening;
-Beheer van het cliëntenbestand;
-Het kunnen onderhouden van contact met u;
-Het bieden van een persoonlijk, op maat gemaakt counseling traject;
-Administratieve handelingen verrichten, zoals agendabeheer;
-Facturatie;
-Innen van gelden en het indien nodig overgaan tot incassomaatregelen;
-Opvolgen van wettelijke verplichtingen;
-Het voeren van geschillen.

5. Waarop is het verwerken van deze persoonsgegevens gebaseerd?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om het counseling traject goed uit te kunnen voeren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden verwerkt om wettelijke verplichtingen op te volgen, zoals bijvoorbeeld het fiscaal recht. Daarnaast verwerkt Royal Dignity uw persoonsgegevens om de hieronder genoemde belangen te kunnen behartigen:

-Ter bescherming van de financiële belangen van Royal Dignity;
-Ter verbetering van de dienstverlening;
-Ter beveiliging en beheer van interne systemen;

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden zonder expliciete toestemming:
Royal Dignity verstrekt uw gegevens niet aan derden, met uitzondering van, indien noodzakelijk:

-Een incassobureau;
-Een rechterlijk bevel;
-Een andere wettelijke verplichting;

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden met toestemming:
Enkel wanneer u hiertoe schriftelijk akkoord heeft gegeven en wanneer van toepassing, verstrekt Royal Dignity uw persoonsgegevens aan derden zoals een werkgever, arts, hulpverlener, coach of therapeut. U geeft dan specifiek toestemming over wat er gedeeld zal worden. Intervisie met collega’s kan plaatsvinden, maar dan blijft u anoniem. Ook voor het plaatsen van uw recensie op de website van Royal Dignity, vraagt Royal Dignity u eerst om toestemming.

8. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk, voor de doeleinden die in deze verklaring worden opgesomd. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om tot de betreffende doelen te komen. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard blijven volgens de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

9. Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens bij Royal Dignity:
U heeft het recht om Royal Dignity, te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien. Binnen 1 maand na het ontvangst van uw verzoek, ontvangt u een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien u daarin onjuistheden opmerkt, kunt u Royal Dignity een verzoek doen om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om Royal Dignity te verzoeken om een overdracht van uw persoonsgegevens, of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens persoonlijke omstandigheden. Royal Dignity verzoekt u om dit bezwaar eerst kenbaar te maken bij uw counselor.

Verzoeken aangaande deze privacyverklaring kunt u sturen naar: Royal Dignity, Smitstraat 22 2831AG Gouderak of via het contactformulier.

Tenslotte wijs ik u op uw recht om indien nodig een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl